Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Wykonanie prac podpodłogowych, polegających na rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu podłoży pod posadzkę w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

"Dotyczy zamówienia ZP/02/2017 „Dostawa leków do Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

W dniu 08.03.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego ZP/02/2017 pn.: „Dostawa leków do Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”:

Pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30567

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30568

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Dostawa leków do Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

Dotyczy zamówienia ZP/01/2017 „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

Dotyczy zamówienia ZP/01/2017 r. „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”:..

W dniu 24.02.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego ZP/01/2017 pn.: „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”:

Pytanie nr 2: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30339

Odpowiedź na pytanie nr 2: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30340

 

W dniu 23.02.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego ZP/01/2017 pn.: „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”:

Pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30288

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30289

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

Poniżej plan zamówień publicznych na 2017 r.:

 
1 do 10 z 112