Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – etap pierwszy”....

Termomodernizacja budynku sp zoz Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41

Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 ogłasza konkurs ofert na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ MCTiPZ...

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku sp zoz Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41”...

W dniu 26.07.2016 r. wpłynęło kolejne pytanie do SIWZ

Pytanie nr 4: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27322

Odpowiedź na pytanie nr 4: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27323

W dniu 25.07.2016 r. wpłynęło kolejne pytanie do SIWZ

Pytanie nr 3: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27320

Odpowiedź na pytanie nr 3: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27321

W dniu 20.07.2016 r. wpłynęło kolejne pytanie do SIWZ

Pytanie nr 2: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27220

Odpowiedź na pytanie nr 2: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27221

 

W dniu 18.07.2016 r. wpłynęło pytanie do SIWZ

Pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27202

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27203

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku sp zoz Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41”...

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na podstawie art.  26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 tj. z późń. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zmian.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego 21.03.2014 r. w postępowaniu o udzielanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYCZNO-OBSERWACYJNYM MIEJSKIEGO CENTRUM TERAPII i PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa wpłynęła do dnia 14.04.2016 r. do godz. 12.30 1 oferta...

 
1 do 10 z 67