Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Dotyczy postępowania ZP/09/2020 "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi"...

MCTiPZ informuje o planie zamówień publicznych na 2021 r.

Załącznik  >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=59168

Dotyczy przetargu ZP/09/2020 pn. "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi"...

W dniu 29.12.2020 r. wpłynęło pytanie nr 1 do przetargu ZP/09/2020 pn. "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi"".

Pytanie nr 1 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58976

Odpowiedź na pytanie nr 1 >>>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58977

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.„Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”...

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/08/2020 pn. "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi" ...

Dotyczy postępowania ZP/07/2020 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ” ...

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że w wyniku przeprowadzonego  zapytania ofertowego na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MCTiPZ” wpłynęły następujące oferty:
 
1. ALAB laboratoria Sp. z o.o.  -  97 800,00 zł netto/brutto
2. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej – 127 314,00 zł netto/brutto
 
Wybraliśmy ofertę  ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Dotyczy przetargu ZP/08/2020 pn. "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi""...

Dotyczy przetargu ZP/07/2020 pn. „Usługi całodobowego dostarczania posiłków dla pacjentów MCTiPZ”...

 
1 do 10 z 234