Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

W nawiązaniu do prośby przesłanej przez 2 Wykonawców: "Proszę o zamieszczenie rysunków okien wraz z opisami w lepszej rozdzielczości, ponieważ zamieszczony na stronie załącznik jest nieczytelny" zamieszczamy poniżej wykaz okien w lepszej rozdzielczości:

Wykaz okien >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=28288

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Dostawa okien w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi"...

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – roboty ziemne, fundamentowe i murowe”...

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – roboty rozbiórkowe”...

Na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) unieważniam postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – etap pierwszy” z powodu wpłynięcia jednej oferty, która przekroczyła wartość zamówienia o kwotę 212 061,36 zł netto...

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że wartość zamówienia, którą Wykonawca zamierza przeznaczyć na zamówienie ZP/04/2016 pn. „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – etap pierwszy” została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 414 752,61 zł netto. Do dnia 06.10.2016 r. do godz. 11.30 wpłynęła  1 oferta  P.P.U.H. „ELBLOCK”, ul. Papiernicza 7 R, 92-312 Łódź o wartości 626 813,97 zł netto, 770 981,18 zł brutto.  Oferent zadeklarował wykonanie robót w ciągu 60 dni i dał 36 miesięcy gwarancji.

W dniu 27.09.2016 r. wpłynęło pytanie do zamówienia ZP/o4/2016 „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – etap pierwszy”.

Pytanie nr 1 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27918

Odpowiedź >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27919

Załączniki nr 1 (architektura) >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27914

Załącznik nr 2 (konstrukcja) >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27915

Załącznik nr 3 (specyfikacja) >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27916

Załącznik nr 4 (opis) >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27917

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – etap pierwszy”....

Termomodernizacja budynku sp zoz Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41

Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 ogłasza konkurs ofert na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ MCTiPZ...

 
1 do 10 z 74