Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

MCTiPZ informuje o planie zamówień publicznych na 2020 r. ...

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że postępowanie na świadczenie obsługi prawnej zostaje unieważnione. Powodem unieważnienia jest fakt wycofania w wyniku negocjacji rezygnacji prawnika dotychczas zatrudnionego na umowę o pracę. Zatrudnienie kolejnego prawnika jest bezcelowe. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie oferty...

 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania na „Wykonanie usługi transportu sanitarnego dla pacjentów MCTiPZ” wpłynęły następujące oferty:


1. Q-MED Fiet Szczukocki  - 55 970,00 zł
2. MEDAX TRANS s.c.  – 90 110,00 zł
3. LUXURY MEDICAL CARE  - 54 098,00 zł – brak oferty na transport z lekarzem


Wybraliśmy ofertę Q-MED Fiet Szczukocki.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postepowania na „Wykonanie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu, wystawieniu protokołu oględzin zwłok, karty informacyjnej lub karty zgonu oraz ustaleniu jego przyczyn” wybraliśmy  oferty:


1. Wiesław Trojanowski Prywatna Praktyka Lekarska -  48 400,00 zł
2. Maciej Paweł Czerniak  - 65 400,00 zł

Dotyczy zamówienia ZP/04/2019 „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 19.12.2019 r. do godz. 12.30 wpłynęła jedna oferta. Otwarcie ofert nastąpiło 19.12.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 21/2019 z dnia 11.12.2019 r. oraz przedstawicieli Oferentów. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych : w Pakiecie 1 na 169 944,00 zł netto, 183 539,52 zł brutto; w Pakiecie 2 na 193 224,00 zł netto i 208 681,92 zł brutto.

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/04/2019 pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie usługi transportu sanitarnego dla pacjentów MCTiPZ”. Oferty należy składać do dnia 30.12.2019 r. do godz. 14.00 osobiście w sekretariacie III p. ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź lub drogą elektroniczną na adres: w.andrzejewski@mczp-lodz.pl
Szczegółowe informacje na temat zamówienia można uzyskać u p. Wojciecha Andrzejewskiego pod nr tel. 694 411 962 lub drogą elektroniczną pisząc na w/w adres.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postepowania na wynajem samochodu specjalistycznego służącego do przewozu pacjentów w stanie intoksykacji wybraliśmy ofertę SANITAR-CAR Katarzyna Maciejczyk. Wartość oferty – 28 680,00 zł netto/brutto.
Pozostałe oferty:
1. Kolumna Specjalistycznego Transportu Medycznego Agata Chudzik – 36 000,00 zł netto/brutto
2. NZOZ RedMedic Ratownictwo i transport Medyczne Stanisław Pokój – 29 988,00 zł netto/brutto
3. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi – 35 405,00 zł netto , 43 548,15 zł brutto.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania nr 10/2019  na „Wykonanie usługi transportu sanitarnego dla pacjentów MCTiPZ” nie wyłoniono Wykonawcy zgodnie z pkt IV ust. 3 Formularza ofertowego.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”...

 
1 do 10 z 188