Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Zaproszenie do złożenie oferty na transport sanitarny

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia ofert na transport sanitarny. Oferty należy składać w formie pisemnej do 30.10.2018 r. do godz. 14.00. Ofertę należy spakować w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzyć napisem: „Wykonanie  usługi transportu sanitarnego dla pacjentów MCTiPZ  znak  9 /2018”.

Formularz ofertowy - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=40695

Zał. 1 do formularza - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=40696

Zał. 2 do formularza - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=40697

Umowa - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=40698

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 299
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2018-10-22 11:45:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu