Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Konkurs ofert na wykonanie badań sprawozdań finansowych

Dyrektor Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41, na podstawie Zarządzenia Nr 1916/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26.08.2019 r. w dniu 10.09.2019 r., ogłasza Konkurs Ofert na wykonanie badań sprawozdań finansowych SP ZOZ MCTiPZ za lata 2019 i 2020...

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41

Na podstawie Zarządzenia Nr 1916VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26.08.2019 r.

w dniu 10.09.2019 r.

Ogłasza Konkurs Ofert

Na wykonanie badań sprawozdań finansowych SP ZOZ MCTiPZ za lata 2019 i 2020

 

1. Konkurs jest przeprowadzany według „Zasad wyboru firm audytorskich do przeprowadzania badań rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź”, stanowiących załącznik do Zrządzenia Nr 1916/VIII/19Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26.08.2019 r. (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

2. Oferty mogą składać firmy audytorskie uprawnione do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych spełniające wymogi niezależności określone w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019r. poz.1421) oraz wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą i adresem siedziby oferenta oraz napisem „Na wykonanie badań sprawozdań finansowych SP ZOZ MCTiPZ za lata 2019 i 2020” w sekretariacie MCTiPZ przy ul. Niciarnianej 41, III piętro do dnia 30.09.2019 r. do godz. 12.30.

4. Oferent składa ofertę wraz z załącznikami i w sposób określony w § 3 punkt 6-11 „Zasad wyboru firm audytorskich do przeprowadzania badań rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź”, stanowiących załącznik do Zrządzenia Nr 1916/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26.08.2019 r. (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

5. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu można uzyskać u Głównej Księgowej MCTiPZ, ul. Niciarniana 41, III p. tel: (042) 674 04 29  wew. 29.

 

Dyrektor

dr n. med. Krzysztof Kumański

 

Kryteria wyboru ofert>>http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47943

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 181
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-09-09 10:30:55
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-09-10 13:44:47 Andrzej Korasiewicz
2019-09-10 13:44:36 Andrzej Korasiewicz
2019-09-10 13:43:23 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu
2019-09-10 13:43:02 Andrzej Korasiewicz
2019-09-10 13:41:51 Andrzej Korasiewicz
2019-09-10 06:36:21 Andrzej Korasiewicz
2019-09-09 13:13:11 Andrzej Korasiewicz
2019-09-09 13:09:09 Andrzej Korasiewicz
2019-09-09 13:08:40 Andrzej Korasiewicz
2019-09-09 13:07:06 Andrzej Korasiewicz
 
Pokaż starsze