Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/02/2019

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/02/2019 pn. „Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”...

  1. Do dnia 10.09.2019 r. do godz. 12.30 wpłynęły 3 oferty.
  2. Otwarcie ofert nastąpiło 10.09.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 16/2019 z dnia 22.08.2019 r. oraz przedstawicieli Oferentów.
  3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych na - 4.194.886,51 zł netto, 5.159.710,41zł brutto.
  4. Zestawienie otwartych ofert

Nr

 

OFERENT

Nazwa - adres

 

Wartość netto

 

Wartość brutto

 

Termin wykonania

 

Termin gwarancji i rękojmi

1.

KAPIBARA sp. z o.o. Sp.k., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów

5 784 564,28

7 115 014,06

31.07.2020

 

 

 

97 miesięcy

2.

ECOTERMO sp. z o.o., Al. 1 Maja 119/121, 90-766 Łódź

5 792 360,00

7 124 602,89

15.07.2020

97 miesięcy

3.

DGMA Dorota Goworek, ul. Tomaszewicza 6/82, 94-048 Łódź

5 048 780,00

6 209 999,40

15.07.2020

97 miesięcy

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 117
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-09-10 13:36:08
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu