Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Unieważnienie postępowania ZP/03/2019

Łódź, 10.12.2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ"

Na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zmianami) unieważniam postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ” z powodu wpłynięcia jednej oferty, której cena przekracza cenę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o kwotę 62 324,48 zł brutto w pakiecie nr 1 i o kwotę 70 867,08 zł brutto w pakiecie nr 2.

 

Dr n. med. Krzysztof Kumański

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 116
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-12-11 09:49:30
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-11 12:22:29 Andrzej Korasiewicz
2019-12-11 10:50:49 Andrzej Korasiewicz
2019-12-11 10:50:27 Andrzej Korasiewicz
2019-12-11 10:34:44 Andrzej Korasiewicz
2019-12-11 10:32:20 Andrzej Korasiewicz
2019-12-11 10:31:15 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu
2019-12-11 10:31:05 Andrzej Korasiewicz
2019-12-11 10:26:00 Andrzej Korasiewicz Ukrycie artykułu
2019-12-11 09:59:52 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu
2019-12-11 09:59:09 Andrzej Korasiewicz
 
Pokaż starsze