Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/04/2019

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/04/2019 pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”.

  1. Do dnia 19.12.2019 r. do godz. 12.30 wpłynęły(a) 1 oferta.
  2. Otwarcie ofert nastąpiło 19.12.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 21/2019 z dnia 11.12.2019 r. oraz przedstawicieli Oferentów.
  3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych : w Pakiecie 1 na 169 944,00 zł netto, 183 539,52 zł brutto; w Pakiecie 2 na 193 224,00 zł netto i 208 681,92 zł brutto.
  4. Zestawienie otwartych ofert

Lp.

Oferent

Nazwa i adres

Pakiet 1

netto

Pakiet 1

brutto

Termin

płatności

Pakiet 2

netto

Pakiet 2

brutto

Termin

płatności

1.

Catermed S.A.
ul.Traktorowa 126 lok. 201, 91-204 Łódź, JOL-MARK sp. z o.o., ul. Portowa 16G, 44-100 Gliwice

226 154,00zł

244 258,00zł

30 dni

257 134,00zł

277 718,00zł

30 dni

 

Czas dostarczenia posiłków :

Pakiet 1: 7.00 – 7.15, 12.50 – 13.00

Pakiet 2: 7.00 – 7.15, 12.50 – 13.00

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 76
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-12-20 08:38:55
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-23 11:50:21 Andrzej Korasiewicz
2019-12-23 11:49:18 Andrzej Korasiewicz
2019-12-20 09:32:41 Andrzej Korasiewicz
2019-12-20 09:30:18 Andrzej Korasiewicz
2019-12-20 09:17:34 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu
2019-12-20 09:17:24 Andrzej Korasiewicz Ukrycie artykułu
2019-12-20 09:02:24 Andrzej Korasiewicz
2019-12-20 09:00:14 Andrzej Korasiewicz
2019-12-20 08:59:01 Andrzej Korasiewicz
2019-12-20 08:57:15 Andrzej Korasiewicz
 
Pokaż starsze