Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Rozstrzygnięcie postępowania ZP/04/2019

Dotyczy zamówienia ZP/04/2019 „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 19.12.2019 r. do godz. 12.30 wpłynęła jedna oferta. Otwarcie ofert nastąpiło 19.12.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 21/2019 z dnia 11.12.2019 r. oraz przedstawicieli Oferentów. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych : w Pakiecie 1 na 169 944,00 zł netto, 183 539,52 zł brutto; w Pakiecie 2 na 193 224,00 zł netto i 208 681,92 zł brutto.

Zestawienie otwartych ofert

 

Nr

 

OFERENT

Nazwa - adres

Pakiet 1

netto

Pakiet 1

brutto

Termin płatności

Pakiet 2

 netto

Pakiet 2

brutto

Termin płatności

1.

Catermed S.A.

ul. Traktorowa 126 lok. 201

91-204 Łódź, JOL-MARK sp. z o.o.

ul. Portowa 16G

44-100 Gliwice

226 154,00 zł

 

244 258,00zł

 

30 dni

 

 

 

257 134,00 zł

277 718,00 zł

 

 

30 dni

 

Czas dostarczenia posiłków Pakiet 1 : 7.00-7.15 ; 12.50-13.00

Czas dostarczenia posiłków Pakiet 2 : 7.00-7.15 ; 12.50-13.00

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) zwiększona została wartość Zamówienia do kwoty:

 

Pakiet 1

226 154,00 zł netto

244 258,00 zł brutto

Pakiet 2

257 134,00 zł netto

277 718,00 zł brutto

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną wspólnie przez firmy:

Catermed S.A. ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-204 Łódź i JOL-MARK sp. z o.o.

ul. Portowa 16G, 44-100 Gliwice Łódź Oferta uzyskała 100 pkt.

 

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

 

Dr n. med. Krzysztof Kumański

Dyrektor MCTiPZ

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 71
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-12-23 14:07:09
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-23 14:18:58 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu
2019-12-23 14:18:48 Andrzej Korasiewicz
2019-12-23 14:08:40 Andrzej Korasiewicz Ukrycie artykułu
2019-12-23 14:08:18 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu