Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Plan zamówień publicznych na 2020 r

MCTiPZ informuje o planie zamówień publicznych na 2020 r. ...

Łódź, 21 stycznia 2020 r.

Plan zamówień publicznych MCTiPZ na 2020 rok

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartalnie lub miesięcznie)

1.

Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz budowa Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 800 000,00

I kwartał 2020

2.

Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300 000,00

III kwartał 2020

3.

Budowa parkingów, drogi wewnętrznej, nasadzenia w ramach realizacji projektu PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

395 282,11

III kwartał

4.

Zakup kontenerów biurowych dla MCTiPZ

Dostawa

Przetarg nieograniczony

400 000,00

III kwartał

5.

Dostarczenie posiłków dla pacjentów MCTiPZ

Dostawa

Przetarg nieograniczony

370000,00

IV kwartał 2020

sporządził: Andrzej Korasiewicz                                                                    ZATWIERDZIŁ:

                                                                                                                         DYREKTOR MCTiPZ

                                                                                          Dr n. med. Krzysztof Kumański

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 316
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2020-01-22 09:31:35
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-01-22 09:32:33 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu