Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa leków dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi
 
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
Dostawa leków do Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.  (...)
 
 
 
Oferty należy składać do dnia 18.03.2020 r. do godz. 14.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzyć napisem: „Dostawa leków dla Działu Farmacji MCTiPZ znak  2/2020” w sekretariacie III piętro ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź lub drogą elektroniczną na adres: w.andrzejewski@mczp-lodz.pl
Szczegółowe informacje na temat zamówienia można uzyskać u p. Wojciecha Andrzejewskiego pod nr tel. 694 411 962 lub drogą elektroniczną pisząc na w/w adres.
 
>>> Zał_1 - Formularz ofertowy
>>> Zał_2 - Umowa
>>> Zał_3 - Lista leków
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 173
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2020-03-05 09:16:32
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-03-05 09:48:58 Andrzej Korasiewicz
2020-03-05 09:26:56 Andrzej Korasiewicz
2020-03-05 09:25:07 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu