Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotyczących zamówienia ZP/07/2020

Dotyczy przetargu ZP/07/2020 pn. „Usługi całodobowego dostarczania posiłków dla pacjentów MCTiPZ”...

1. Do dnia 15.12.2020 r. do godz. 12.30 wpłynęły(a) 6 oferty(a).
2. Otwarcie ofert nastąpiło 15.12.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 21/2020 z dnia 07.12.2020 r. oraz przedstawicieli Oferentów.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W Pakiecie 1,  167 529,60  zł netto, 180 931,97 zł brutto; w Pakiecie 2,  311 292,60 zł netto i 336 196,01 zł brutto.
4. Zestawienie otwartych ofert
 
Nr

OFERENT

Nazwa - adres

Pakiet 1

netto

Pakiet 1 brutto Czas dostarczenia posiłków Termin płatności Pakiet 2 netto Pakiet 2 brutto Czas dostarczenia posiłków Termin płatności
1 CopyWhite Bartosz Zabost 93-309 Łódź ul. Grażyny34/2 136 080,00 zł 1469 66,40 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni 298 485,00 zł 322 363,80 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni
2 Boss Monika Bartnik 93-370 Łódź ul. Romana 44 Oddz.: Nu Hotel 92-318 Łódź Al. Piłsudskiego 141 174 484,89 zł 188443,58 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni 382 724,10 zł 413 342,03 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni
3 „MAXI – FOOD” Usługi Gastronomiczne Jarosław Wiśnik 93-552 Łódź ul. Przyszkole 42 167 832,00 zł 181 238,40 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni 368 131,50 zł 397 537,80 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni
4

Gastro Serwis Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 255/267 92-338 Łódź

129 628,80 zł 140 011,20 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni 284 334,60 zł 307 107,90 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni
5 Catermed S.A. ul. Traktorowa 126lok.201 91-204 Łódź 164 203,20 zł 177 307,20 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni 360 171,90 zł 388 914,90 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni
6 Stowarzyszenie Artdancemedia 92-415 Łódź ul. Mieszka I 1 156 631,10 zł 170 251,20 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni 343 589,40 zł 373 437,90 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 83
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2020-12-15 14:41:09
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-12-15 19:18:47 Andrzej Korasiewicz
2020-12-15 18:43:52 Andrzej Korasiewicz
2020-12-15 15:16:15 Andrzej Korasiewicz
2020-12-15 15:15:05 Andrzej Korasiewicz
2020-12-15 15:13:23 Andrzej Korasiewicz
2020-12-15 15:11:59 Andrzej Korasiewicz
2020-12-15 15:09:41 Andrzej Korasiewicz
2020-12-15 15:01:11 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu