Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotyczących zamówienia ZP/08/2020

Dotyczy przetargu ZP/08/2020 pn. "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi""...

1. Do dnia 15.12.2020 r. do godz. 12.15 wpłynęły(a)  3 oferty(a).
2. Otwarcie ofert nastąpiło 15.12.2020 r. o godz. 12.45 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 22/2020 z dnia 07.12.2020 r. oraz przedstawicieli Oferentów.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pakiet 1 -24 238,94 zł netto, 29 813,90 brutto; Pakiet 2 – 11 382,11 zł netto, 14 000,00 brutto; Pakiet 3 -4 978,70 zł netto, 6 123,80 brutto; Pakiet 4 – 7 546,30 zł netto, 9 281,95 brutto; Pakiet 5 - 1 851,85 zł netto, 2 277,78 brutto; Pakiet 6 – 8 018,52 zł netto, 9 862,78 brutto.
4. Zestawienie otwartych ofert:
 
PAKIET 2
 
Nr

OFERENT

Nazwa - adres

Pakiet 2 netto Pakiet 2 brutto Czas dostawy Termin płatności
1 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38 20-147 Lublin 13 821,00 zł 16 999,83 zł 30 dni 30 dni

 

PAKIET 6

Nr

OERENT    

Nazwa - adres

Pakiet 6 netto Pakiet 6 brutto Czas dostawy Termin płatności
1 Ronomed Sp. z o.o. ul. Przyjaźni 52/1U 53-030 Wrocław 7 380,00 zł 7 970,40 zł 30 dni 30 dni
2 Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp. 24 712,00 zł 26 688,96 zł 30 dni 30 dni

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 74
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2020-12-15 14:55:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-12-17 09:28:13 Andrzej Korasiewicz
2020-12-15 18:57:27 Andrzej Korasiewicz
2020-12-15 15:01:15 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu