Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Rozstrzygnięcie postępowania ZP/07/2020

Dotyczy postępowania ZP/07/2020 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ” ...

Łódź dn. 22.12.2020 r.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 15.12.2020 r. do godz. 12.30 wpłynęło 6 ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 15.12.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 21/2020 z dnia 07.12.2020 r. oraz przedstawicieli Oferentów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W Pakiecie 1,  167 529,60  zł netto, 180 931,97 zł brutto; w Pakiecie 2,  311 292,60 zł netto i 336 196,01 zł brutto.

Zestawienie otwartych ofert:

Nr

 

OFERENT

Nazwa - adres

Pakiet 1

netto

Pakiet 1

brutto

Czas dostarczenia posiłków

Termin płatności

Pakiet 2

 netto

Pakiet 2

brutto

Czas dostarczenia posiłków

Termin płatności

1

CopyWhite Bartosz Zabost 93-309 Łódź ul. Grażyny34/2

136 080,00 zł

1469 66,40 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

 

 

298 485,00 zł

322 363,80 zł

 

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

 2

Boss Monika Bartnik 93-370 Łódź ul. Romana 44 Oddz.: Nu Hotel 92-318 Łódź Al. Piłsudskiego 141

174 484,89 zł

188443,58 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

382 724,10 zł

413 342,03 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

3

„MAXI – FOOD” Usługi Gastronomiczne Jarosław Wiśnik 93-552 Łódź ul. Przyszkole 42

167 832,00 zł

181 238,40 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

368 131,50 zł

397 537,80 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

4

Gastro Serwis Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 255/267 92-338 Łódź

129 628,80 zł

140 011,20 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

284 334,60 zł

307 107,90 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

5

Catermed S.A. ul. Traktorowa 126lok.201 91-204 Łódź

164 203,20 zł

177 307,20 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

360 171,90 zł

388 914,90 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

6

Stowarzyszenie Artdancemedia 92-415 Łódź ul. Mieszka I 1

156 631,10 zł

170 251,20 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

343 589,40 zł

373 437,90 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

Jako najkorzystniejszą w zakresie pakietu 1 wybrano ofertę złożoną wspólnie przez firmy:

Gastro Serwis Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 255/267 92-338 Łódź Oferta uzyskała 100 pkt.

Punktacja pozostałych ofert:

Copy White Bartosz Zabost 93-309 Łódź ul. Grażyny34/2 Oferta uzyskała 97,16 pkt.

Stowarzyszenie Artdancemedia 92-415 Łódź ul. Mieszka I 1 Oferta uzyskała 89,34pkt.

Catermed S.A. ul. Traktorowa 126lok.201 91-204 Łódź Oferta uzyskała 87,37pkt.

MAXI – FOOD” Usługi Gastronomiczne Jarosław Wiśnik 93-552 Łódź ul. Przyszkole 42 Oferta uzyskała 86,35 pkt.

Boss Monika Bartnik 93-370 Łódź ul. Romana 44 Oddz.: Nu Hotel 92-318 Łódź Al. Piłsudskiego 141 Oferta uzyskała 84,58 pkt.

 

Jako najkorzystniejszą w zakresie pakietu 2  wybrano ofertę złożoną wspólnie przez firmy:

Gastro Serwis Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 255/267 92-338 Łódź Oferta uzyskała 100 pkt.

Punktacja pozostałych ofert:

Copy White Bartosz Zabost 93-309 Łódź ul. Grażyny34/2 Oferta uzyskała 97,16 pkt.

Stowarzyszenie Artdancemedia 92-415 Łódź ul. Mieszka I 1 Oferta uzyskała 89,34pkt.

Catermed S.A. ul. Traktorowa 126lok.201 91-204 Łódź Oferta uzyskała 87,37pkt.

„MAXI – FOOD” Usługi Gastronomiczne Jarosław Wiśnik 93-552 Łódź ul. Przyszkole 42 Oferta uzyskała 86,35 pkt.

Boss Monika Bartnik 93-370 Łódź ul. Romana 44 Oddz.: Nu Hotel 92-318 Łódź Al. Piłsudskiego 141 Oferta uzyskała 84,58 pkt.

 

Umowy zostaną zawarte bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Dr n. med. Krzysztof Kumański
 
 
Dyrektor MCTiPZ
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 34
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2020-12-22 12:28:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-12-22 13:45:53 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu
2020-12-22 12:39:45 Andrzej Korasiewicz