Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Rozstrzygnięcie postępowania ZP/08/2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/08/2020 pn. "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi" ...

Łódź dn. 22 grudnia 2020 r.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że Do dnia 15.12.2020 r. do godz. 12.15 wpłynęła 1 oferta w zakresie pakietu 2, 2 oferty w zakresie pakietu 6 oraz 0 ofert w zakresie pakietów 1,3,4,5. Otwarcie ofert nastąpiło 15.12.2020 r. o godz. 12.45 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 22/2020 z dnia 07.12.2020 r. oraz przedstawicieli Oferentów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pakiet 1 -24 238,94 zł netto, 29 813,90 brutto; Pakiet 2 – 11 382,11 zł netto, 14 000,00 brutto; Pakiet 3 -4 978,70 zł netto, 6 123,80 brutto;  Pakiet 4 – 7 546,30 zł netto, 9 281,95 brutto; Pakiet 5 - 1 851,85 zł netto, 2 277,78 brutto; Pakiet 6 – 8 018,52 zł netto, 9 862,78 brutto.
Zestawienie otwartych ofert:
 

                                PAKIET 2

Nr

 

OFERENT

Nazwa - adres

Pakiet 2 netto

Pakiet 2 brutto

 

Czas dostawy

 

Termin płatności

1.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38 20-147 Lublin

 

 

13 821,00 zł

 

 

16 999,83 zł

 

 

30 dni

 

 

30 dni

                                            

PAKIET 6

Nr

OERENT    

Nazwa - adres

Pakiet 6 netto

Pakiet 6 brutto

Czas dostawy

Termin płatności

1

Ronomed Sp. z o.o. ul. Przyjaźni 52/1U 53-030 Wrocław

 

7 380,00 zł

 

7 970,40 zł

 

30 dni

 

30 dni

2

Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp.

 

 

24 712,00 zł

 

 

26 688,96 zł

 

 

30 dni

 

 

30 dni

Jako najkorzystniejszą dla pakietu 6 wybrano ofertę firmy:

Ronomed Sp. z o.o. ul. Przyjaźni 52/1U 53-030 Wrocław Oferta uzyskała 80 pkt.

Punktacja pozostałych ofert:

Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp. Oferta uzyskała 37,92 pkt.

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 tj. z dnia 2019.09.27 z późn. zmianami)

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843 tj. z dnia 2019.09.27) unieważniam postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ZP/08/2020 pn. „Dostawa wyposażenia do MCTiPZ podzielonego na części tj. mebli, urządzeń medycznych, sprzętu RTV-AGD, komputerów - w tym w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi” w zakresie części 1,3,4,5 (pakiet 1,  pakiet 3, pakiet 4, pakiet 5) oraz na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843 tj. z dnia 2019.09.27) unieważniam postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ZP/08/2020 pn. „Dostawa wyposażenia do MCTiPZ podzielonego na części tj. mebli, urządzeń medycznych, sprzętu RTV-AGD, komputerów - w tym w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi” w zakresie części 2 (pakiet 2). W zakresie części 1,3,4,5 nie wpłynęły żadne oferty.  W zakresie części 2 (pakiet 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dr n. med. Krzysztof Kumański
 
 
Dyrektor MCTiPZ
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 43
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2020-12-22 12:44:32
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-12-22 13:45:57 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu
2020-12-22 13:45:47 Andrzej Korasiewicz
2020-12-22 12:57:35 Andrzej Korasiewicz