Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotyczących zamówienia ZP/09/2020
Dotyczy przetargu ZP/09/2020 pn. "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi"...
1. Do dnia 07.01.2021 r. do godz. 12.15 wpłynęły(a)  3 oferty(a).
2. Otwarcie ofert nastąpiło 07.01.2021 r. o godz. 12.45 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w        obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 23/2020 z dnia 22.12.2020 r. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Pakiet 1 -24 238,94 zł netto, 29 813,90 brutto; Pakiet 2 – 11 382,11 zł netto, 14 000,00 brutto; Pakiet 3 -4 978,70 zł netto, 6  123,80 brutto; Pakiet 4 – 7 546,30 zł netto, 9 281,95 brutto; Pakiet 5 - 1 851,85 zł netto, 2 277,78 brutto.
4. Zestawienie otwartych ofert:

Pakiet 1

Nr

OFERENT

Nazwa - adres

 Wartość netto

Wartość brutto

Czas dostawy

Termin płatności

1.

HAS-MED Sp.z o.o. ul Młyńska 20 43-300 Bielsko - Biała

 

64 510,00 zł

 

69 847,80 zł

 

15 dni

 

30 dni

2.

WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73 05-500 Jastrzębie k/Warszawy

 

62 150,00 zł

 

67 122,00 zł

 

16 dni

 

30 dni

 

Pakiet 2

Nr

OFERENT

Nazwa - adres

 Wartość netto

Wartość brutto

Czas dostawy

Termin płatności

1.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT” Sp. z o.o. ul. Kaliskiego 2B 01-476 Warszawa

 

 

10 000,00 zł

 

 

12 300,00 zł

 

 

7 dni

 

 

14 dni

 

Pakiet 4

Nr

OFERENT

Nazwa - adres

 Wartość netto

Wartość brutto

Czas dostawy

Termin płatności

1.

WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73 05-500 Jastrzębie k/Warszawy

 

18 950, 00 zł

 

20 466,00 zł

 

16 dni

 

30 dni

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 48
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2021-01-07 11:44:55
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-01-08 10:15:42 Andrzej Korasiewicz
2021-01-07 14:36:16 Andrzej Korasiewicz
2021-01-07 14:30:49 Andrzej Korasiewicz
2021-01-07 14:29:22 Andrzej Korasiewicz
2021-01-07 14:26:22 Andrzej Korasiewicz
2021-01-07 14:24:20 Andrzej Korasiewicz
2021-01-07 14:23:30 Andrzej Korasiewicz
2021-01-07 14:20:38 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu
2021-01-07 14:20:24 Andrzej Korasiewicz
2021-01-07 12:42:01 Andrzej Korasiewicz