Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Cel MCTiPZ

Cele i zadania Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi

Głównym celem MCTiPZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania, które wynikają z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Działania te skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, szczególnie alkoholu, oraz do ich rodzin. Realizowane są poprzez:
1. zmniejszanie u chorych szkód zdrowotnych będących wynikiem używania środków psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu oraz innych problemów alkoholowych.
2. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym i szkodliwym, szczególnie dzieci i młodzieży, związanym z zagrożeniem powstania uzależnienia.
3. badania problemów związanych z uzależnieniami, monitorowanie stanu tych problemów.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3723
Wprowadzony przez: Bartłomiej Rutkowski
Data opublikowania: 2010-03-12 10:26:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-01-19 10:11:08 Andrzej Korasiewicz
2016-01-19 09:51:52 Andrzej Korasiewicz
2013-10-07 12:05:06 Andrzej Korasiewicz
2010-03-12 10:34:54 Bartłomiej Rutkowski Publikacja artykułu